WUOZ w Toruniu

Wniosek dotyczy umieszczenia urządzenia technicznego, reklamowego i.t.p. na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego grodzkiego i ziemskiego, toruńskiego ziemskiego i wąbrzeskiego.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu, ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń.

Dla terenu powiatu toruńskiego grodzkiego (miasto Toruń) pozwolenia wydaje Miejski Konserwator Zabytków, ul. Podmurna 2 (Brama Mostowa).