Między pasją a prawem

07 marca 2014 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowe pod nazwą „Między pasją a prawem” przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu z Prokuratorami Okręgowymi i Komendantami Powiatowymi Policji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, z udziałem przedstawiciela środowiska naukowego, wieloletniego badacza stanowisk archeologicznych na Kujawach, dr Józefa Bednarczyka.. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy z policją i prokuraturą w związku z coraz liczniejszymi przypadkami penetracji cennych dla naszego dziedzictwa stanowisk archeologicznych przez pseudoposzukiwaczy, wyposażonych w wykrywacze metali. W jego trakcie zapoznano przedstawicieli prokuratury i policji z problematyką zarówno merytoryczną, jak i prawną ochrony zabytków archeologicznych, przedstawiono skalę zjawiska niszczenia stanowisk archeologicznych i jakie to niesie konsekwencje dla ich ochrony oraz straty dla dziedzictwa kulturowego. Zostały zaprezentowane także oryginalne ruchome zabytki archeologiczne, będące najczęściej obiektami grabieży przez pseudoposzukiwaczy. Po spotkaniu jego uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia ekspozycji archeologicznej w Białym Spichrzu na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, gdzie mieszczą się zbiory archeologiczne Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.