WAŻNE - administracyjne kary pieniężne

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (nowelizacja z 25 sierpnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1595) wojewódzki konserwator zabytków od 01 stycznia 2018 r. będzie mógł nakładać administracyjne kary pieniężne, związane z niedopełnieniem obowiązków dotyczących ochrony zabytków. Szczegóły w Rozdziale 10a nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, od art. 107a do art. 107i.