Dotacje

Wszelkie informacje i druki wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane i badania archeologiczne znajdują się na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu.