Delegatura WUOZ w Bydgoszczy

Wniosek dotyczy badań archeologicznych prowadzonych na terenie powiatów: bydgoskiego grodzkiego i ziemskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego.

Wnioski należy składać w WUOZ w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz.