Delegatura WUOZ we Włocławku

Wniosek dotyczy badań archeologicznych prowadzonych na terenie powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego grodzkiego i ziemskiego.

Wnioski należy składać w WUOZ w Toruniu, Delegatura we Włocławku, ul. Łęgska 42, 87-800 Włocławek.