WUOZ w Toruniu

Wniosek dotyczy usunięcia drzew i krzewów na terenie powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego grodzkiego i ziemskiego, toruńskiego grodzkiego i ziemskiego, wąbrzeskiego.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu, ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń.