Delegatura w Bydgoszczy

Wniosek dotyczy usunięcia drzew i krzewów na terenie powiatów: bydgoskiego grodzkiego i ziemskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego.

Wnioski należy składać do Delegatury WUOZ w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz.