Delegatura we Włocławku

Wniosek dotyczy usunięcia drzew i krzewów na terenie powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego grodzkiego i ziemskiego.

Wnioski należy składać w Delegaturze WUOZ we Włocławku, ul. Łęgska 42, 87-800 Włocławek.