Opłata skarbowa

Opłata skarbowa za czynności urzędowe:

Od 01 stycznia 2007 r. w myśl przepisów Ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021, poz. 1923 tekst jednolity) opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Organem podatkowym dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu jest Prezydent Miasta Torunia. Wobec powyższego opłatę skarbową za czynności urzędowe dokonywane w naszym Urzędzie bez prowizji można uiścić w:

 

 • Kasach Urzędu Miasta Torunia:
  • przy ul. Grudziądzkiej 126B (w godz. 8.00-17.00)
  • przy ul. Batorego 38/40 (w godz. 8.00-17.00)

 

oraz w:

 • placówkach Banku Millennium:
  • przy ul. Szosa Chełmińska 17 (w godz. 8.00-18.00)
  • przy ul. Łyskowskiego 8 (w godz. 8.00-18.00)

 

Wpłaty bezgotówkowe należy kierować na rachunek Urzędu Miasta Torunia (ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń)  w Banku Millennium, nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Wniesienie opłaty skarbowej winno nastąpić z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, czy też złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub ich odpisów, wypisów lub kopii.

Dowód dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Musi on zawierać szczegółowe dane wpłacającego oraz przedmiot, od którego dokonywane jest wniesienie opłaty skarbowej.

 

Czynności urzędowe, od których pobierane są opłaty skarbowe:

 • decyzja, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in. zmiana prawomocnej decyzji na wniosek stron, wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków
10,- zł
 • wydanie pozwolenia na prace budowlane (konserwatorskie) w obiekcie zabytkowym, na badania archeologiczne i poszukiwanie zabytków ruchomych
82,- zł
 • zmiana decyzji
41,- zł
 • zaświadczenie
17,- zł
 • pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę
44,- zł
 • poświadczenie zgodności duplikatu, wyciągu lub kopii, od każdej zaczętej strony
5,- zł
 • wydanie duplikatu pozwolenia

24,- zł

      

Opłata za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,- zł i należy ją wnieść odpowiednio:

 • powiaty: bydgoski ziemski i grodzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński (dla spraw załatwianych z terenu wymienionych powiatów)
  • Urząd Miasta Bydgoszczy, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

 • powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki grodzki i ziemski, toruński grodzki i ziemski, wąbrzeski (dla spraw załatwianych z terenu wymienionych powiatów)
  • Urząd Miasta Torunia, nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

 

 • powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski grodzki i ziemski (dla spraw załatwianych z terenu wymienionych powiatów)
  • Urząd Miasta Włocławka, nr konta 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100