WUOZ w Toruniu

Wniosek dotyczy poszukiwania zabytków na terenie powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego grodzkiego i ziemskiego, toruńskiego grodzkiego i ziemskiego i wąbrzeskiego.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu, ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń.