Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.

Wyrok sądu w sprawie nielegalnego poszukiwacza


Mamy pierwsze wymierne efekty związane ze ściganiem i karaniem osób nielegalnie poszukujących zabytków archeologicznych. 01 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu nałożył karę grzywny na taką właśnie osobę. W załączniku publikujemy treść wyroku. Dane osoby ukaranej zostały usunięte.
Design made in: 3xW