Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.

Zagrożenie epidemiczne - środki ostrożności


W związku z zagrożeniem epidemicznym (koronawirus) informujemy, że do odwołania wizyty interesantów w naszym Urzędzie w placówkach w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Prosimy o składanie wniosków drogą pocztową, poprzez adres e-mail (torun@torun.wkz.gov.pl) lub poprzez skrytkę EPUAP (wkztorun/SkrytkaESP) i o kontakty telefoniczne w sprawach załatwianych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

 

Informujemy, że archiwum Urzędu jest nieczynne do odwołania.

 

W wyjątkowych wypadkach (sprawy wymagające natychmiastowej interwencji) pisma składane osobiście do Urzędu będą odbierane  w holu budynku głównego, a wszelkie konsultacje będą przeprowadzane wyłącznie telefonicznie.

Wstęp na teren Urzędu wyłącznie w maseczkach ochronnych.
Design made in: 3xW