Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.

Badania wykopaliskowe


Pod koniec marca 2014 r. w trakcie prowadzenia prac ziemnych przy wymianie torowiska na ul. Czerwona Droga w Toruniu odsłonięto relikty kościoła p.w. Św. Jerzego. Prace te prowadzone są pod nadzorem archeologicznym przez mgr Romualdę Uziembło z Muzeum Okręgowego w Toruniu na podstawie pozwolenia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydanego w grudniu 2012 r.
Design made in: 3xW