Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.


W związku z ustawą o  zmianie  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody z 24 listopada 2017 r. (Dz. u. z 2018 r., poz. 10), Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub jej części wpisanej do rejestru zabytków możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody. W przypadku jeżeli usunięcie drzewa lub krzewu dotyczy terenu formy zaprojektowanej zieleni indywidualnie wpisanej do rejestru zabytków  wymagane jest dodatkowe pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków  na zasadach określonych w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Sprawy dotyczące usunięcia drzew i krzewów wszczęte i nie zakończone decyzją ostateczną przed 18 stycznia 2018 r., na podstawie art. 4 ust. 1  ustawy o  zmianie  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody z 24 listopada 2017 r. podlegają umorzeniu.

Design made in: 3xW