Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.


Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu odnośnie artykułów na temat przebiegu trasy średnicowej w sąsiedztwie zabytkowej willi i ogrodu przy ul. Grunwaldzkiej 38.


 W nawiązaniu do artykułów prasowych dotyczących przebiegu toruńskiej trasy średnicowej na odcinku u zbiegu ulic: św. Józefa i Grunwaldzka, które ukazały się w Nowościach z 31.03.br. – A. Olewiński, „Ogród ością w gardle” oraz Gazecie Pomorskiej z 01.04.br. – „Którędy poprowadzą drogę”, sygnowany (ao) wyjaśniam, że wbrew twierdzeniom autora artykułów Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ostatnim czasie dwukrotnie, pisemnie zajął stanowisko w sprawie poruszanej przez autora artykułów.
 W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Torunia z 13.01.2016 r. zawierającym zapytania związane z planowanym przez miasto zakupem nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 38, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił następujących odpowiedzi: w piśmie z 27 stycznia br. poinformował, że skreślenie zabytku z rejestru zabytków należy do wyłącznej kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w piśmie z 17 lutego br. przekazał opinię konserwatorską w zakresie kolizji planowanego przebiegu Północnej Trasy Średnicowej z zabytkowym ogrodem i willą przy ul. Grunwaldzkiej 38, wpisanych do rejestru zabytków w 1986 r.
 Ponadto autor wyżej wymienionych artykułów przed ich publikacją nie kontaktował się z K-P WKZ i WUOZ w Toruniu.

Toruń 01.04.2016 r.

                                            Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
                                                                             Sambor Gawiński

 
Design made in: 3xW