Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.

Ważny komunikat MKiDN


Komunikat MKiDN w sprawie ochrony zieleni zabytkowej


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP z inicjatywy grupy posłów ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach i wobec braku możliwości przedstawienia stanowiska do projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że przepisy przedmiotowej ustawy, które wejdą w życie 01 stycznia 2017 r. nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie historycznej zieleni zabytkowej, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod ochroną konserwatorską.
Design made in: 3xW