Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.

Dostępność cyfrowa


Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu jest obecnie w przebudowie. 

Po 31 października 2020 r. zapraszamy Państwa na naszą nową stronę (ale pod starym adresem), która będzie spełniać wymogi dostępności cyfrowej, wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Design made in: 3xW