Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.

Rada Ochrony Zabytków


Kadencja Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków na lata 2014-2018 zakończyła się 07 marca 2018 r.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami informacja o powołaniu nowej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków będzie mogła zostać ogłoszona po zatwierdzeniu Regulaminu WROZ, a następnie jej składu przez Generalnego Konserwatora Zabytków.
Design made in: 3xW