Przebieg naboru 1/2016


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
DO NABORU NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKOINSPEKTORA OCHRONY ZABYTKÓW DS. OCHRONY ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ ZIELENI W DELEGATURZE W BYDGOSZCZY WOJEWODZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU

Oddział:    Delegatura WUOZ w Bydgoszczy,
Stanowisko:   Inspektor ochrony zabytków
    ds. ochrony zabytkowych założeń zieleni

Wymiar etatu/liczba  3/4 etatu
Data publikacji ogłoszenia: 21.01.2016 r
Ogłoszenie w BIP KPRM nr 176962
Termin składania ofert:  27.01.2016 r.


1. Marta Witkowska  - Toruń

 

Toruń, dnia 02.02.2016 r.Autor: Małgorzata Mika
Wprowadził: Joanna Sosnowska
Data wprowadzenia: 2016-02-02 09:09:16
Data modyfikacji: 2017-03-30 14:59:08Design made in: 3xW