Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.


Spichlerz w Raciniewie, gm. Unisław, pow. chełmiński

Spichlerz zbudowany na przełomie XIX i XX w. jako obiekt parterowy z poddaszem strychowym, całkowicie podpiwniczony, w konstrukcji szachulcowej. Stanowi istotny element zespołu dworsko-parkowo-folwarcznego. Ze względu na swoje walory historyczne i artystyczne spichlerz wpisano do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z 19 sierpnia 1982 r. pod nr A/940. Budynek jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, zaś dzierżawiony jest przez osobę prywatną. W ubiegłym roku podczas lustracji obiektu stwierdzono pogorszenie się jego stanu technicznego i zakwalifikowano obiekt do remontu. Uszkodzenia szczytowej ściany zachodniej – drewnianych rygli, słupów, braku wypełnienia niektórych pól szachulca, uszkodzenia skrajnych belek więźby dachowej i zlasowanych dachówek, zobligowało właściciela i dzierżawcę do współpracy w celu przerwania procesów destrukcyjnych zabytkowego spichlerza. Po wykonaniu niezbędnych dokumentacji przez właściciela i przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, udzielającym pozwolenia na prowadzenie prac przez dzierżawcę, uzyskano satysfakcjonujący efekt, dzięki któremu obiekt będzie mógł być użytkowany przez kolejne lata w sposób gwarantujący jego dalsze przetrwanie.
Design made in: 3xW