Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.

Zespół pałacowo-parkowy w Turznie


Zespół pałacowo-parkowy w Turznie, gm. Łysomice, pow. toruński ziemski

Turzno to niewielka miejscowość położona na ziemi chełmińskiej w odległości ok. 15 km od Torunia. W  poł. XIX w. rodzina Działowskich wzniosła tu wg projektów H. Marconiego swoją, utrzymaną w nurcie romantycznym, wiejską rezydencję z pałacem, parkiem oraz neogotycką altaną. W 1913 r. z inicjatywy Gajewskich do pałacu dostawiono połączoną z nim ćwierćkolistą galerią piętrową oficynę z portykiem kolumnowym w wielkim porządku. Pałac założony jest na rzucie prostokąta z ryzalitami środkowymi od frontu i ogrodu oraz w skrajach wschodnim i zachodnim. Jednokondygnacyjna bryła przekryta jest dwuspadowym dachem krytym łupkiem. Wystrój architektoniczny elewacji tworzy boniowane przyziemie, pilastry, trójkątne szczyty ze spływami wolutowymi i sterczynami. Ryzalit środkowy zdobi półkoliście zamknięty szczyt  z balaskową attyką. Przed front wysunięty jest nieduży, wsparty na filarach balkon tworzący zadaszony podjazd.
Park założony został w okresie budowy pałacu w modnym ówcześnie swobodnym stylu krajobrazowym. Jest to jeden z najokazalszych parków województwa kujawsko-pomorskiego o powierzchni ponad 18 ha. Park posiada bogaty układ wodny składający się z dwóch zbiorników oraz wyjątkowej wartości drzewostan. Niestety liczne klęski które dotknęły park, a głównie zmiany stosunków wodno-gruntowych oraz liczne wichury doprowadziły do ogromnych strat i utraty bardzo cennych okazów starodrzewia. Park pomimo przeciwności losu nadal przedstawia duże walory przyrodnicze, występują tu między innymi platany klonolistne, dęby czerwone, jesion wyniosły o zwisającej formie oraz pomnik przyrody „Dąb Działowskiego o obwodzie pnia wynoszącym 430 cm. 
Po II wojnie światowej zespół zaadaptowany został na potrzeby szkoły i ulegał ciągłej powolnej degradacji. Od 2006 r. właścicielem zespołu został prywatny inwestor, który  przeprowadził gruntowną rewaloryzację zespołu przywracając pałacowi i otaczającemu go parkowi utracone wartości estetyczne otwierając jednocześnie nową kartę historii zabytkowego założenia.

Design made in: 3xW