Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.

Grób skrzynkowy w Nowych Dobrach


11 stycznia 2012 r. mieszkaniec miejscowości Nowe Dobra, gm. Chełmno, pow. chełmiński, zgłosił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że podczas prac niwelacyjnych w obejściu swojego gospodarstwa natrafił na coś, co w jego mniemaniu mogło być zabytkiem archeologicznym. Następnego dnia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu udali się na miejsce znaleziska i stwierdzili, że mają do czynienia z grobem skrzynkowym ludności kultury pomorskiej (VIII-III w p.n.e.).
13 stycznia 2012 r. w miejscu znaleziska przeprowadzone zostały badania interwencyjne, mające na cele odsłonięcie, zadokumentowanie i wyeksplorowanie cennego znaleziska archeologicznego. Badania były prowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu we współpracy z pracownikami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Design made in: 3xW