Skrytka ESP


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

Adres na platformie ePUAP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu (dotyczy także Delegatury WUOZ w Bydgoszczy i Delegatury WUOZ we Włocławku)

wkztorun/SkrytkaESP


Wymagania dla załączników elektronicznych stanowiących uzupełnienie wniosku przekazanego przy pomocy platformy ePUAP:


1. Akceptowalne formaty załączników: 
      DOC, DOCX, RTF, XLS, TXT, TIF, JPG, PDF

2. Załączniki mogą być spakowane dowolnym programem kompresującym jako archiwum w formacie ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 Mb.

4. Dokumenty większe niż 3 Mb lub zawierzające złośliwe oprogramowanie będą odrzucane i pozostaną bez rozpatrzenia.Autor: Joanna Sosnowska
Wprowadził: Joanna Sosnowska
Data wprowadzenia: 2018-07-17 11:23:48
Data modyfikacji: 2018-07-17 11:25:21Design made in: 3xW